Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
Số: 24/QĐ-UBND 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan UBND xã Đại Sơn UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 02/BC-HĐND 22/01/2024 BÁO CÁO Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND xã tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024 HĐND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 22/QĐ-UBND 19/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Đại Sơn giai đoạn 2021 - 2025 UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 01/BC-HĐND 17/01/2024 BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri HĐND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 10/KH-UBND 17/01/2024 KẾ HOẠCH Công tác quản lý người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã Đại Sơn UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 20/QĐ-UBND 17/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 21/QĐ-UBND 17/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng (thiết kế móng 3 tầng) Trường THCS Đại Sơn (điểm trường thôn Nghĩa Xá) UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Sè: 19/Q§-UBND 16/01/2024 QuyÕt ®Þnh V/v bổ sung dự toán ngân sách xã về đầu tư công năm 2024 UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 07/TB-UBND 15/01/2024 THÔNG BÁO Công khai về việc xác định nguồn gốc, diện tích, vị trí, loại đất để GPMB thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp của Công ty cổ phần công nghệ nhựa Giang Thanh tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 05/BC - UBND 15/01/2024 BÁO CÁO V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án “Xây dựng chính quyền xã, phường, thị trấn thân thiện, vì nhân dân phục vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2024- 2030” UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 07/TB-UBND 15/01/2024 THÔNG BÁO Công khai về việc xác định nguồn gốc, diện tích, vị trí, loại đất để GPMB thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp của Công ty cổ phần công nghệ nhựa Giang Thanh tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 10/CV- UBND 15/01/2024 V/v giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 11/CV- UBND 15/01/2024 V/v giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 12/CV- UBND 15/01/2024 V/v giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 14/CV- UBND 15/01/2024 V/v giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 13/CV- UBND 15/01/2024 V/v giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 05/TB-UBND 12/01/2024 THÔNG BÁO Công khai về việc xác định nguồn gốc, diện tích, vị trí, loại đất để GPMB thực hiện Dự án cơ sở gia công hàng may mặc và cho thê văn phòng nhà xưởng Mạnh Cường của Công ty TNHH Mạnh Cường HD tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về;Tải về;
Số: 04/BC-UBND 12/01/2024 BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tháng 01 năm 2024 UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 03/TTr-UBND 11/01/2024 TỜ TRÌNH Về việc hỗ trợ kinh phí chi trả cho việc lập Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Sơn đến năm 2030 UBND xã Đại Sơn Tải file Tải về
Số: 02/TB – HĐND 10/01/2024 THÔNG BÁO Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và hai Ban HĐND huyện năm 2024 HĐND xã Đại Sơn Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 243
Trước & đúng hạn: 243
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 00:31:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: NGUYỄN VĂN TIỆP

Địa chỉ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Điện thoại: 02203748202

Email: vanhoathongtin123@gmail.com.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tháng này: 2,885
Tất cả: 85,597