VĂN HÓA-XÃ HỘI
Hội khuyến học xã Đại Sơn tổ chức Hội nghị Trao thưởng
22/08/2022 12:00:00

Chiều ngày 21/8/2022 BCH Hội khuyến học xã Đại Sơn tổ chức Hội nghị trao thưởng Khuyến học, Khuyến tài năm học 2021-2022 cho thầy giáo, côn giáo các trường, các em học có thành tích học tập tốt, về dự Hội nghị ở huyện có đc Nguyễn Văn Lượt CT. Hội khuyến học huyện Tứ Kỳ, cùng các đc lãnh đạo địa phương đến dự Hội nghi.

Ảnh: Đc Vũ Duy Nhất, PCT. UBND - CT. Hội khuyến học Khai mạc Hội Nghị
 
 

BÁO CÁO

kết quả công tác khuyến học năm học 2021 - 2022

 

Khuyến học là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. "vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" với ý nghĩa đó; cùng chung khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khách 2/9, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, được sự nhất trí của Đảng ủy, TT HĐND, UBND xã Đại Sơn, BCH Hội khuyến học xã Đại Sơn long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng công tác khuyến học khuyến tài năm 2022.

Hội khuyến học là tổ chức tự nguyện của mọi ngư­­ời có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục trồng ngư­­ời, tích cực tham gia xã hội hoá giáo dục, góp phần xây dựng phong trào toàn dân học tập, toàn dân tham gia công tác giáo dục, nhằm nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dư­­ỡng nhân tài cho đất nư­­ớc. trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nư­­ớc hiện nay đảng và nhà nư­­ớc ta luôn quan tâm tới trí thức, khoa học kỹ thuật, luôn coi trọng nhân tài phục vụ cho đất nước cho tổ quốc.

 
 
 

Hội khuyến học là ngư­­ời bạn đư­­ờng, bạn đồng hành và là cánh tay nối dài của ngành giáo dục v­­ươn tới từng khu dân cư­­ để hỗ trợ việc học hành của thế hệ trẻ, hội đã mở rộng sự liên kết với MTTQ, các đoàn thể để đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài góp phần quyết định cho  thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư­­ớc. Trong điều kiện hiện nay và Lâu dài, đất nư­­ớc Việt Nam cần rất nhiều trí thức, có tâm huyết và khả năng đẩy mạnh sự nghiệp phát triển đất nư­­ớc theo con đư­­ờng mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Mục tiêu của Hội khuyến học là làm tốt việc tuyên truyền sâu rộng đư­­ờng lối quan điểm, chủ trư­­ơng chính sách của đảng, nhà nước và ngành giáo dục về hoạt động đào tạo thế hệ trẻ nâng cao dân trí, làm tốt công tác của trung tâm học tập cộng đồng. đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, khu dân cư­­ học tập. Xây dựng quỹ khuyến học của xã, các nhà trường, cũng như các dòng họ, lồng ghép với phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, kế hoạch hoá gia đình, giữ gìn ANTT, phòng chống các tệ nạn xã hội trong học đư­­ờng, trong làng xã.

 
 
Ảnh: Đc Nguyễn Văn Lượt CT. hội khuyến học huyện trao thưởng cho các Giáo viên dậy giỏi năm học 2021-2022
 

Phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện phư­­ơng châm cần gì học đấy, học cái gì đang cần nh­­ư chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây trồng vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng quê hư­­ơng đất n­ư­ớc ngày càng giàu mạnh. Những phong trào đó đã đ­­ược đông đảo các tầng lớp nhân dân h­ưởng ứng, coi công tác khuyến học là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUỸ KHUYẾN HỌC

Việc xây dựng quỹ khuyến học là việc làm hết sức quan trọng, để đảm bảo duy trì và hoạt động thường xuyên của hội, trong những năm qua quỹ hội hoạt động chủ yếu là sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm, các bạn trẻ tổ chức đăng ký kết hôn và hỗ trợ một phần của UBND xã vì vậy quỹ hội còn eo hẹp và còn gặp khó khăn. Năm 2022 được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND xã cho phép hội khuyến học phối hợp với mặt trận tổ quốc xã tổ chức cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học. cuộc vận động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tập thể, cá nhân, các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn kết quả cụ thể phân bổ như sau: Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 78.000.000đ; quỹ khuyến học: 48.136.000đ.

 
 
 

Đến ngày 10/8/2022 tổng cộng quỹ khuyến học xã hiện có: 79.000.000đ.

Thay mặt BCH hội khuyến học xã tôi xin chân thành cảm ơn các tập thể, cá nhân với tấm lòng nhiệt huyết đã ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học xã nhà trong những năm qua.

II. KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC  2021 -2022

1. Trư­­­ờng mầm non:

Duy trì và thực hiện tốt các hoạt động của trư­ờng. Tỷ lệ các cháu ra lớp vư­ợt kế hoạch trên giao, số cháu ra nhóm trẻ 148/393 cháu đạt tỷ lệ 37,5%. Mẫu giáo huy động 548/559 cháu ra lớp đạt tỷ lệ 98%. Cháu 5 tuổi huy động 171/171 cháu ra lớp đạt 100%.

100% các cháu đư­ợc theo dõi sức khoẻ trên biểu đồ tăng trư­ởng. Có 683/696 cháu ăn bán trú tại trư­ờng đạt tỷ lệ 98,1%.

 
 

Đội ngũ cán bộ giáo viên có 60 đ/c, trong đó có 100% đ/c đạt chuẩn và trên chuẩn.

Trong năm học 2021-2022 trường  đề nghị UBND huyện công nhận đạt danh hiệu Tập thể LĐTT.

2. Trư­­­ờng tiểu học Kỳ Sơn:

- Năm học 2021- 2022 trường có 12 lớp với 366 học sinh, nhà trường có 22 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

- Nhà trường đổi mới và nâng cao phư­ơng pháp dạy học, duy trì và thực hiện tốt các hoạt động tại trư­ờng, làm tốt công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, không có học sinh bỏ học.

  -. Chất lượng đại trà : Hoàn thành tốt 154 em = 42,1% ; Hoàn thành 207 em = 56,5% ; Chưa hoàn thành 05 em =1,4%..

         - Về năng lực: Loại tốt: 210 em =  57,3%; Loại đạt: 152 em =  41,4%.

         - Về phẩm chất: Loại tốt: 229 em =   62,6 %; Loại đạt: 135 em =  36,9%.

- Học sinh hoàn thành chương trình năm học đạt tỷ lệ 98,8 %

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ  100%.

 
 
 

            Năm học 2021 - 2022, nhà trường đã xét đề nghị huyện công nhận Chiến sĩ TĐCS 01 đ/c; LĐTT 12 đ/c; UBND huyện tặng giấy khen 02 đ/c. Khối thi đua Tiểu học đề nghị UBND huyện công nhận Tập thể lao động tiên tiến.

3. Tiểu học Đại Đồng:

 Năm học 2021 - 2022 trường Tiểu học Đại Đồng có 20 lớp, số học sinh đầu năm là 615 em. Số học sinh cuối năm là 614 em. Trường có 30 Cán bộ, Giáo viên và Nhân viên.

            -  Chất lượng mũi nhọn: 17 em học sinh đạt giải cấp QG, 44 HS đạt giải cấp Tỉnh, 30 em đạt giải cấp Huyện ở các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng anh.

            -  Chất lượng đại trà: Hoàn thành tốt và hoàn thành: 614 em = 100%.

            - Về năng lực: Loại tốt: 608 em =  99,1%; Loại đạt: 6 em =  0,9 %.

- Về phẩm chất: Loại tốt: 608 em =  99,1%; Loại đạt: 6 em =  0,9 %.

- Học sinh hoàn thành chương trình năm học đạt tỷ lệ 98,2 %

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ  100%.

Năm học 2021 - 2022, nhà trường có 01 giáo viên đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen, 01  giáo viên đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 05 giáo viên đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, đề nghị công nhận 02 CSTĐ. Trường đề nghị trường đạt Tập thể lao động tiên tiến, đề nghị Chủ địch UBND huyện tặng giấy khen. Công đoàn đề nghị Liên Đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen. Đoàn đội đề nghị Trung ương đoàn TN tặng Bằng khen.

 
 
 

4. Trường THCS:

Năm học 2021 - 2022 trường THCS Đại Sơn có 19 lớp với 539 học sinh. 38 Cán bộ, Giáo viên và nhân viên.

- Chất lượng đại trà:

+ Hạnh kiểm: Tốt 393/539 = 73%; khá 128/539 = 24%; Trung bình 18/539 = 3%; Yếu: 0

+ Học lực: Tốt 103/539 = 19%; khá 257/539 = 48%; Trung bình 163/539 = 30%; Yếu 16/539= 3,0%.

      + Học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS: 137/137 học sinh = 100%. Học sinh thi vào THPT dứng thứ 6/ 24 trường trong huyện.

            + Học sinh lên lớp: Lên thẳng: 386/402 học sinh = 96%; (Có 16 em học lực yếu phải thi lại).

            Năm học 2021 - 2022 nhà trường đề nghị UBND huyện công nhận Tập thể lao động tiên tiến. Đoàn đội đề nghị UBND huyện tặng giấy khen. Về cá nhân đề nghị: Chiến sỹ thi đua cơ sở: 03 đc, Lao động tiên tiến: 24 đc; Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 05 đc; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 12 đc.

III. CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC

Tính đến tháng 8/2022 toàn xã có 6 chi hội khuyến học, 31 dòng họ, 02 khu dân cư có quỹ khuyến học với số tiền trên 256 triệu đồng, các dòng họ, các khu dân cư có quỹ khuyến học đã làm tốt công tác khen thưởng, động viên kịp thời các cháu có thành tích cao trong học tập.

 
 

Năm 2020, năm 2021 do dịch covit 19 hội khuyến học xã không tổ chức hội nghị trao thưởng tập trung nhưng hội khuyến học xã đã trao thưởng cho 84 em đỗ vào các trường đại học với số tiền là: 22.050.000đ ,

03 SV tốt nghiệp Đại học ra trường đạt bằng giỏi, 101 em đạt học sinh giỏi đạt giải 3 cấp huyện trở lên, 75 thầy cô giáo là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện, thầy cô có học sinh giỏi cấp huyện đạt giải 3 trở lên với số tiền là: 14.030.000đ. 01 học sinh nghèo vượt khó với số tiền là; 250.000đ. tổng cộng năm 2020, năm 2021 hội khuyến học xã Đại Sơn trao thưởng là: 36.330.000đ.

Năm 2022 hội khuyến học xã đã tiếp nhận, (tính đến ngày 19/8), 03 SV ra trường đạt bằng giỏi.  122 học sinh đạt giải 3 cấp huyện trở lên, 07 gia đình học tập tiêu biểu, 34 thầy cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và có học sinh giỏi đạt giải 3 cấp huyện trở lên, với số tiền trao thưởng 18.700.000đ, chưa kế các cháu đỗ đại học đạt 24 điểm trở lên.

Có được những thành tích trên là có sự quan tâm của đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các ngành đoàn thể, phong trào hiếu học của toàn dân, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của các nhà trường đã được đẩy mạnh, sự hăng say phấn đấu của các em học sinh, các dòng họ, khu dân cư đã xây dựng quỹ khuyến học và động viên kịp thời đối với các cháu có thành tích trong học tập.

 
 
Toàn cảnh Hội nghị

Tôi đề nghị các vị đại biểu và toàn thể hội nghị nhiệt liệt chúc mừng thành tích của các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, các gia đình hiếu học của năm 2022.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI.

Để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022 và những năm tiếp theo, BCH Hội khuyến học xã cần làm tốt công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các nhà trường thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh việc củng cố hoạt động của các chi hội cơ sở, phát triển hội viên ở từng chi hội.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình học tập tiêu biểu, xây dựng các dòng họ học tập, các khu dân cư học tập.

- Tăng cường hơn nữa công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền về công tác giáo dục.

 - Động viên các bậc phụ huynh đưa con em đến lớp đúng độ tuổi, phối hợp với các đoàn thể, các nhà trường không để tình trạng học sinh bỏ học

- Thường xuyên làm tốt công tác vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục tham gia ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học, động viên kịp thời các cháu học sinh nghèo vươn lên học giỏi.

 
 

- Làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng công tác khuyến học năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu khách quí!

Thưa toàn thể hội nghị

Thay mặt BCH Hội khuyến học xã nhà xin được cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự giúp đỡ tạo điều kiện của BCH Hội khuyến học huyện Tứ Kỳ, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Kỳ Sơn, Sự phối kết hợp của các Ban ngành đoàn thể, các nhà trường, các cơ sở thôn, các nhà hảo tâm đã về dự và động viên. Chúc toàn thể quí vị đại biểu khách quí luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn mong được sự quan tâm hơn nữa của các vị đại biểu  đến công tác khuyến học của xã nhà trong những năm tiếp theo./.

 

 

 

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2512
Trước & đúng hạn: 2506
Trễ hạn: 6
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 09:55:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: NGUYỄN VĂN TIỆP

Địa chỉ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Điện thoại: 02203748202

Email: vanhoathongtin123@gmail.com.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 13
Tháng này: 7,173
Tất cả: 82,089