CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Chi bộ Dân quân cơ động tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
27/08/2022 12:00:00

Chiều ngày 26/8/2022, Chi bộ Dân quân cơ động tổ chức Đại hội nghiệm kỳ 2022-2025, về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Đoàn Văn Khẩn BT. BCH Đảng bộ xã, cùng các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy xã;

 
 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2025.

                                               

 

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022

 

I. Đặc điểm tình hình.

1. Thuận lợi

Chi bộ trung đội Dân quân cơ động là chi bộ chuyên, nhiệm vụ của chi bộ là lãnh đạo thực hiện công tác Quốc phòng-Quân sự địa phương, lãnh đạo lực lượng Dân quân cơ động trong công tác trực SSCĐ, phối hợp với lực lượng Công an tuần tra kiểm soát nắm bắt tình hình giữ vững ANCT-TTATXH ở địa phương và thực hiện nhiệm vụ đột xuất của địa phương. Đảng viên chi bộ không nhiều do vậy việc quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ tập trung.

Xã Đại Sơn với 6 cơ sở thôn, địa bàn tập trung, giao thông thuận lợi và ở mỗi thôn đều có một đồng chí thôn đội trưởng phụ trách nắm tình hình cũng như đôn đốc, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó lực lượng dân quân là lực lượng nòng cốt luôn được biên chế hàng năm, mỗi thôn đều có lực lượng dân quân tại chỗ, và có lực lượng dân quân cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tình hình mới.

Mặt khác chi bộ có 02 đồng chí đang giữ chức vụ công tác chuyên môn tại UB và một đồng chí là cán bộ bán chuyên trách do đó luôn nắm bắt được các vấn đề cấp thiết của địa phương, các đồng chí đảng viên khác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động mỗi khi được địa phương huy động.

2. Khó khăn

Do điều kiện hoàn cảnh kinh tế một số đồng chí đảng viên trong chi bộ phải đi làm công ty hoặc đi làm ăn xa nhà nên đôi lúc vẫn có đồng chí đảng viên chưa tham gia được đầy đủ các hoạt động của chi bộ.

Dịch Covid 19 vừa qua lực lượng DQ thường trực quân số ít không đảm bảo để triển khai cùng lúc nhiều mặt công tác, trang thiết bị, dụng cụ phòng hộ chưa đảm bảo, chưa có kinh nghiệm trong phòng, chống dịch,  chế độ chính sách hạn chế.

Một số đồng chí mới được biên chế đảm nhiệm chức vụ công tác nên chưa có  nhiều kinh nghiệm làm việc.

 
 
 

Mặt khác tác động mặt trái của kinh tế thị trường, các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng và phức tạp, việc trẻ hoá lực lượng Dân quân cơ động, nguồn kết nạp đảng viên hạn chế do các công dân ngại tham gia vào hàng ngũ của Đảng.

Việc huy động lực lượng dân quân tham gia huấn luyện, hội thi, hội thao gặp nhiều khó khăn do chế độ chính sách còn hạn chế chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

 

II. Kết quả các mặt công tác. 

- Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ QP – QSĐP. Chi bộ đã tham mưu cho Đảng uỷ hàng năm ra Nghị quyết chuyên đề về công tác QP - QSĐP, tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP, xây dựng các kế hoạch đảm bảo kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo các mặt công tác sau:

1. Lãnh đạo công tác SSCĐ:

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lực lượng trực tại UBND xã.  Thực hiện nghiêm túc việc tuần tra kiểm soát, nắm bắt phát hiện phản ánh báo cáo và đề xuất biện pháp tổ chức xử lý kịp thời đúng pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an theo nghị định 77 xây dựng phương án tác chiến trị an- phương án tuần tra kiểm soát đảm bảo giữ gìn ANCT - TTATXH trên địa bàn. Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn cơ bản ổn định và được giữ vững. Quản lý chắc nguồn dự bị hạng 1, hạng 2, năm 2020 nguồn dự bị hạng 1 là 347đ/c, hạng 2 là 257 đ/c; năm 2021 nguồn dự bị hạng 1 là 343 đ/c, hạng 2 là 260 đ/c, năm 2022 nguồn dự bị hạng 1 là 336 đ/c, hạng 2 là 240 đ/c Hàng năm tổ chức thực hiện tốt việc điểm danh, huấn luyện theo đúng kế hoạch của cấp trên quân số luôn đảm bảo và có chất lượng.   

2. Lãnh đạo công tác tuyển quân - huấn luyện, XDLL, Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, Phòng chống dịch bệnh, giải quyết chế độ chính sách:

- Hàng năm chi bộ đã lãnh đạo Ban CHQS xã phối hợp cùng Ban CHQS huyện tổ chức đăng ký quản lý nắm chắc nguồn SSNN như: Đăng ký lần đầu đối với nam công dân tuổi 17 trong 2 năm 2021, 2022 đã đăng ký cho 142 nam thanh niên đạt 100% . Rà soát nắm nguồn SSNN từ 18 đến 25 tuổi và số học xong đại học, cao đẳng tổng nguồn năm 2020  62 nam thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển. Năm 2021 là 60 thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển. Làm tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự. Năm 2020,2021 tham mưu giúp HĐNVQS xã tổ chức khám sơ tuyển cho các nam thanh niên trong độ tuổi SSNN  khám tuyển tại huyện đạt 100% chỉ tiêu trên giao.Năm 2020 có 10 nam công dân lên đường nhập ngũ, năm 2021 có 14 nam công dân, năm 2022 có 21 công dân, tổ chức giao lưu gặp mặt động viên thăm hỏi và tiễn đưa các nam thanh niên lên đường nhập ngũ. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.

- Thực hiện Luật DQTV, quyết định của Bộ quốc phòng và công văn hướng dẫn của cơ quan quân sự các cấp Năm 2021,2022 Chi bộ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng và kiện toàn biên chế LLDQTV thời bình là 100 đ/c trong đó có 18 đ/c Dân quân binh chủng, 28 đ/c Dân quân cơ động, 54 đ/c Dân quân tại chỗ.

 - Xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cử 4 đ/c cán bộ đi tập huấn lớp giáo viên chính trị - quân sự, củng cố tu sửa mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, thao trường. Hàng năm tổ chức cho 43 đ/c ra quân huấn luyện tại huyện, cử 09đ/c huấn luyện binh chủng đảm bảo quân số theo kế hoạch trên giao. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng Dân quân cơ động, Dân quân tại chỗ năm thứ 2 trở đi, năm 2021 có 64 đ/c tham gia, năm 2022 có 63 đ/c tham gia, đảm bảo thành phần, quân số theo đúng chương trình nội dung, thời gian, kế hoạch xây dựng, có chất lượng, đảm bảo an toàn.

- Phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho nam thanh niên đăng ký dự thi vào các trường quân sự, năm 2020 là 02 trường hợp, có 02 nam thanh niên đảm bảo sức khỏe đủ điều kiện thi tuyển.

- Thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng uỷ: chi bộ tập trung lãnh đạo Ban CHQS xã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể và thôn xây dựng kế hoạch, sắp xếp biên chế lực lượng PCTT - TKCN, Quân số hàng năm bảo đảm đủ số lượng 117 đ/c trang bị dụng cụ theo phân công. lực lượng Dân quân cơ động được giao nhiệm vụ thường trực và đảm bảo thông tin liên lạc. Đại đội xung kích PCTT - TKCN luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động.

- Năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát ở một số tỉnh thành, đặc biệt là thành phố Hải Dương đã có ca nhiễm. Khi đó đảng ủy, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể, y tế, quân sự địa phương kết hợp với các cơ quan cấp trên đã tích cực dùng các biện pháp lập chốt kiểm soát, đo thân nhiệt, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Địa phương là xã đầu tiên của huyện Tứ Kỳ giáp với thành phố Hải Dương do đó khâu kiểm soát luôn phải được đặt lên hàng đầu. Cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh chi bộ Dân quân cơ động đã cử các đồng chí dân quân tham gia vào 02 chốt kiểm soát của huyện và các chốt xã. Các chốt lên lịch trực luân phiên theo ca và luôn đảm bảo quân số trực. Chỉ đạo các đồng chí dân quân phun khử khuẩn các khu vực tiềm ẩn khả năng lây nhiễm dịch bệnh góp phần vào thành công chung đẩy lùi dịch bệnh năm 2020.

 
 
 

- Năm 2021 khi cả nước đã có quá nhiều ca nhiễm và dịch bệnh khó kiểm soát hơn, địa phương đã có nhiều công dân bị nhiễm dịch bệnh Covid-19, huyện Tứ Kỳ lấy điểm Trường kế hoạch dạy nghề tại địa phương lập trung tâm cách ly điều trị những người bị mắc dịch bệnh. Chi bộ đã kết hợp cùng Ban CHQS huyện tích cực vận chuyển trang thiết bị, bàn, ghế, giường, phun thuốc khử khuẩn chuẩn bị chỗ ăn, ở cho các bệnh nhân, cắt cử người trực 24/24h hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân để tránh lây lan dịch bệnh trong những ngày trung tâm điều trị, cách ly hoạt động. Kết hợp với các thôn phát hiện những điểm lây nhiễm dịch bệnh, cắt cử người đến phun thuốc khử khuẩn, kiểm tra, giám sát những người cách ly y tế tại nhà. Kết hợp với y tế địa phương, y tế huyện hướng dẫn người dân tuân thủ nguyên tắc 5K trong việc Test Covid-19, đồng thời phun thuốc khử khuẩn trạm y tế, UBND sau mỗi đợt Test đảm bảo an toàn, hiệu quả phòng chống dịch cùng với địa phương phần nào hạn chế được số lượng ca nhiễm trong toàn xã.

  - Tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện QĐ62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/11/2011 đối với các đối tượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở biên giới tây nam, biên giới phía bắc, hải đảo, giúp bạn Lào, Cam-Pu-Chia-  hiện đang hoàn thiện 01 hồ sơ đề nghị cấp trên giải quyết.

- Thực hiện quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trong nhiệm kỳ đã hoàn thiện 159 hồ sơ là đối tượng có quê quán và thường trú ở địa phương gửi cấp trên trong đó 128 hồ sơ đã được giải quyết chế độ (31 hồ sơ đang đợi kết quả). Ngày 17/12/2021 phối hợp với Ban CHQS huyện Tứ Kỳ chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 128 đối tượng đã được cấp Quyết định công nhận danh hiệu Dân công hỏa tuyến. Hoàn thiện 15 hồ sơ là đối tượng có quê quán tại địa phương nay thường trú nơi khác gửi địa phương nơi đối tượng cư trú giải quyết.  

3. Lãnh đạo công tác Diễn tập, hội thi hội thao.

- Thực hiện tốt công tác tham gia hội thi hội thao, kiểm tra kết thúc huấn luyện hàng năm.Kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó có 75% đạt khá giỏi.

- Năm 2021 đồng chí Chính trị viên tham gia hội thi Pháp luật về Dân quân tự vệ đạt giải ba huyện, đồng chí Phó chỉ huy trưởng tham gia hội thi Pháp luật về Dân quân tự vệ đạt giải nhất huyện.

- Năm 2022 cử 13 đồng chí tham gia hội thao Trung đội dân quân tại huyện đảm bảo quân số, yêu cầu.

4. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng.

- Công tác giáo dục tư tưởng chính trị. 

Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến 100% đảng viên, cán bộ trong chi bộ.

 Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống độc đoán, quan liêu.

Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 90%. Thực hiện thu nộp đảng phí đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

10/10 đảng viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng.

- Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ tổ chức cho đảng viên, cán bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Đảng ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện. Hàng tháng, quý, 6 tháng chi bộ đều tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm nhằm chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được từ đó có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Biểu dương các đồng chí điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kết quả phân loại đảng viên:

* Về tập thể: Năm 2020, 2021 Chi bộ đều đạt “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

* Về cá nhân: Năm 2020: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2021: 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 30% hoàn thành nhieemj vự, trong đó có 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Công tác phát triển đảng.

 Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt của cán bộ. Làm tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên đúng quy trình, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng.

- Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng.

Chi bộ đã tiến hành nhận xét đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các đồng chí đảng viên trực thuộc chi bộ. Đảng viên của chi bộ đều tiếp thu khắc phục và có những tiến bộ rõ rệt.

III. Những mặt hạn chế, tồn tại, nguyên nhân

1. Những mặt hạn chế.

Bên cạnh kết quả đã đạt được chi bộ cũng cần nghiêm túc chỉ ra những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua như sau:

Việc đôn đốc nhắc nhở của Bí thư chi bộ chưa được thường xuyên liên tục do đó có lúc đảng viên chi bộ chưa thực sự tự giác trong học tập, rèn luyện, có đ/c trong học tập, sinh hoạt Đảng bộ còn bỏ giữa giờ, đi muộn về sớm, chưa nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong học tập công tác vì vậy có lúc hiệu quả công việc chưa cao.

 
 
 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng DQ, đặc biệt là lực lượng cơ động chưa được thường xuyên liên tục, việc đôn đốc còn có lúc qua loa đại khái.

Công tác tham mưu của Ban CHQS xã đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về công tác QS QPĐP có nhiệm vụ chưa sát với thực tế, chưa kịp thời.

Khi triển khai nhiệm vụ cho cấp dưới chưa thực sự cụ thể, sâu sát để xảy ra hiểu nhầm dẫn đến việc khiếu nại của người dân trong quá trình thực hiện quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trong nhiệm kỳ qua không phát triển được đảng viên mới, không đạt chỉ tiêu đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Công tác Lãnh đạo trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ QS - QP địa phương chưa được sâu rộng, hoạt động phối hợp giữa hai lực lượng QS - CA có lúc, việc triển khai tính thống nhất chưa cao trong công tác bảo vệ ANCT - TTAT XH.

2. Nguyên nhân:

a.Nguyên nhân mạnh:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phư­ơng luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự quan tâm giúp đỡ của Ban CHQS huyện, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể và sự h­ưởng ứng, ủng hộ của lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

Ban chỉ huy quân sự xã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, luôn có sự đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ đư­ợc phân công.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đảm bảo đúng quy định của Nhà n­ước, phát huy dân chủ, công khai, nghiêm minh.

Luật DQTV đ­ược thực hiện và đi vào cuộc sống, vai trò của các lực l­ương Dân quân đư­ợc nâng cao, đặc biệt đã phát huy vai trò của các đ/c thôn đội trư­ởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự  địa ph­ương.

Đội ngũ đảng viên của chi bộ luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ đ­ược giao.

b. Nguyên nhân yếu kém.

Địa ph­ương cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến kinh tế gia đình của đảng viên còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó nhận thức của một số đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ Quốc phòng- Quân sự địa ph­ương trong tình hình hiện nay còn  hạn chế đã ảnh h­ưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân và 1 số nhiệm vụ khác.

Mặt khác do địa phương mới sáp nhập nên hệ thống sổ sách, văn bản tài liệu được lư­u trữ nhiều năm của 2 xã cũ dữ liệu tìm chưa được đầy đủ, số liệu chưa cập nhật kịp thời, chưa bảo đảm nắm chắc, chính xác.

Đội ngũ thôn đội trưởng có một số đồng chí mới được đảm nhận công việc nên ch­ưa có kinh nghiệm đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung, trong khi yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo của trên thì lớn.

 Chế độ cho lực l­ượng DQTV còn hạn chế, khả năng ngân sách của địa ph­ương còn hạn hẹp, nên ch­ưa đáp ứng đ­ược nhiều mặt nhiệm vụ công tác.

Số đảng viên của chi bộ ít, năng lực công tác chưa cao, chưa có nhiều kinh nghiệm, điều kiện làm việc chưa đảm bảo điều này được thể hiện rõ nhất là khoảng thời gian địa phương phải chống lại đại dịch Covid-19 cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả lãnh đạo của chi bộ.

3. Bài học kinh nghiệm:

- Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động của Chi bộ trung đội dân quân cơ động, quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang trực tiếp về mọi mặt.

- Triển khai hướng dẫn đẩy đủ và kịp thời các quy định điều lệ của Đảng, phát huy dân chủ, tinh thần phê và tự phê của đảng viên, tích cực tham gia xây dựng nghị quyết chi bộ đóng góp phương hướng giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt hiệu quả.

- Tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ không để dây dưa kéo dài, xây dựng kế hoạch cần cụ thể và phân công tách nhiệm rõ ràng kiểm tra đôn đốc kịp thời tránh tình trạng nể nang, ỷ vào tập thể.

 
 
 

- Phát huy sức mạnh của chi bộ cũng như sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân trong công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng -Quân sự địa phương.

4. Đánh giá chung:

Trong nhiệm kỳ qua việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng-Quân sự địa phương hoạt động trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Song có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, UBND xã, sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên. Chi bộ DQCĐ đã lãnh đạo  tổ chức triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Quốc phòng- Quân sự địa ph­ương.

Chi bộ đã lãnh đạo duy trì thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt và học tập của cán bộ đảng viên, thường xuyên quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên cũng như cấp mình, lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác Quốc phòng-Quân sự địa phương, đã phát huy đ­ược sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, do vậy kết quả công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương hàng năm được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tăng cường công tác lãnh đạo, phân công giao nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đảng viên thực hiện nhiệm vụ do vậy hàng năm đánh giá phân tích chất lượng đảng viên 100% đảng viên chi bộ hoàn thành nhiệm vụ không có đảng viên vi phạm phải kiểm điểm, khiển trách, năm 2020, 2021 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       Năm 2020 tập thể  Ban CHQS xã và đồng chí chính trị viên được lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng. Đồng chí Phó chỉ huy trưởng được lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ khen thưởng trong công tác tuyển quân.

     Năm 2021 tập thể Ban CHQS xã và đồng chí Phó chỉ huy trưởng được lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng.

 

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG,  MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2025

 

Phát huy thành tích đã đạt đ­ược của chi bộ trong nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ đặt cho  nhiệm kỳ 2022-2025 chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu sau:

I. Mục tiêu chung.

- Lãnh đạo Ban CHQS xã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân  thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Quốc phòng-Quân sự địa phương. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phát huy tính dân chủ trong đảng, nâng cao năng lực tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang đạt đơn vị tiên tiến.

II. Mục tiêu cụ thể.

1. Thực hiện tốt công tác khám sơ tuyển, đảm bảo đúng đủ chỉ tiêu khám tuyển và tuyển quân hàng năm đạt 100%.

2. Xây dựng lực lượng DQ, lực lượng DBĐV đảm bảo quân số đúng thành phần, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch đảm bảo thời gian, sẵn sàng đi tập huấn, huấn luyện khi có lệnh của trên đảm bảo 100% quân số

3. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho lực lượng DQCĐ thường trực, lực lượng DQ tham gia huấn luyện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác khen th­­ưởng giải quyết tồn đọng sau chiến tranh.

  4. Đảm bảo công tác hậu cần kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ, quản lý tốt vũ khí trang bị đảm bảo an toàn tuyệt đối

5. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 2 lực l­­ượng Quân sự và Công an trong việc giữ gìn ANTT ở địa phư­­ơng.

 6. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch" Xây dựng  khu vực phòng thủ xã Đại Sơn" giai đoạn 2021-2025.

7. Nâng cao chất lư­­ợng và hoạt động của chi bộ DQCĐ, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của lực l­­ượng DQCĐ.

8. Trong nhiệm kỳ chi bộ kết nạp được 1 đến 2 đảng viên mới,

9. Đánh giá phân tích chất lượng đảng viên 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% gia đình đạt gia đình văn hóa, gia đình đạt an toàn về ANTT, chi bộ đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

III. Giải pháp tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nhất là Nghị Quyết  TƯ 5 ( khóa XIII); Luật Quốc phòng; Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ xung; Luật DQTV; Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế phối hợp giữa hai lực lượng Công an - Quân sự. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục 2 nhiệm vụ chiến lược  "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" để nâng cao nhận thức về công tác Quốc phòng - Quân sự địa ph­­ương cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang.

 
 
 

- Lãnh  đạo duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp với lực lượng Công an tăng cường tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình cơ sở, giữ vững và ổn định tình hình ANCT - TTATXH, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - văn hoá xã hội và ANQP ở địa phương. Làm tốt công tác hậu phư­ơng quân đội, công tác hậu cần kỹ thuật.

- Hàng năm nắm, quản lý chắc nguồn SSNN, tổ chức khám sơ tuyển, khám tuyển đảm bảo chỉ tiêu nhập ngũ.

- Nắm chắc nguồn SSNN làm tốt công tác chuyển NVQS cho các nam thanh niên thi đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp dạy nghề.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng lực lư­ợng DQ, lực l­­ượng dự bị động viên theo đúng Luật DQTV, pháp lệnh DBĐV, đảm bảo đủ số l­­ượng có chất lư­­ợng.  Tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng DQ theo đúng kế hoạch ­hướng dẫn, đảm bảo đạt kết quả cao, sát với thực tế.

 - Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực luợng vũ trang, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chế độ giao ban báo cáo tuần.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tốt Đại hội đảng các cấp các ngày lễ tết, các khu vực địa bàn trọng điểm.

- Tiếp tục thực hiện QĐ49/2015, QĐ62/2011  của Thủ Tướng Chính Phủ  theo sự chỉ đạo, hư­­ớng dẫn của trên.

 - Hàng năm xây dựng đại đội phòng TT và TKCN đảm bảo 100% quân số, với đầy đủ dụng cụ sẵn sàng ứng cứu trong mùa mưa bão.

- Hàng năm làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy ra Nghị quyết chuyên đề về công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ xã giai đoạn 2021-2025.

- Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ học tập, sinh hoạt định kỳ của chi bộ cũng như đảng bộ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

- Làm tốt công tác phát triển đảng viên,  thu nộp đảng phí đúng quy định.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho LLVT.

- Triển khai hướng dẫn đẩy đủ và kịp thời các quy định của Đảng, phát huy tinh thần phê và tự phê của đảng viên, tích cực tham gia xây dựng nghị quyết chi bộ đóng góp phương hướng giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt hiệu quả.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 1231
Trước & đúng hạn: 1225
Trễ hạn: 6
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 14:27:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: NGUYỄN VĂN TIỆP

Địa chỉ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Điện thoại: 02203748202

Email: vanhoathongtin123@gmail.com.vn

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 23
Tháng này: 4,237
Tất cả: 78,627