THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
07/05/2022 03:42:11

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện.

 

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện

Được hưởng lương hưu hằng tháng khi về già.

Được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong suốt thời gian hưởng lương hưu.

Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia.

Lương hưu được điều chỉnh theo Chỉ số giá tiêu dùng.

Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân.

 

Trường hợp không tiếp tục tham gia, nếu có yêu cầu, được hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH;

Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng (10 lần lương cơ sở) và chế độ tuất khi người tham gia qua đời.

Rủi ro khi không tham gia BHXH tự nguyện

Mất cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng.

Mất cơ hội được tăng lương hưu khi Chính phủ điều chỉnh.

Không có thẻ BHYT và phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh khi về già.

Khi hết tuổi lao động phải sống phụ thuộc vào con cái và người thân.

Thân nhân không được hưởng chế độ tử tuất nếu không may người tham gia qua đời.

 

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập hằng tháng do người tham gia tự chọn

Mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở hiện hành.

Mức thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Nhà nước hỗ trợ mức đóng

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo.

Bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo.

Bằng 10% đối với các nhóm người tham gia khác.

Phương thức đóng

 

+ Đóng định kỳ

Hằng tháng: 3 tháng 1 lần; 6 tháng 1 lần; 12 tháng 1 lần; Nhiều năm 1 lần (không quá 5 năm/lần).

+ Đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

 

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2512
Trước & đúng hạn: 2506
Trễ hạn: 6
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 09:04:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: NGUYỄN VĂN TIỆP

Địa chỉ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Điện thoại: 02203748202

Email: vanhoathongtin123@gmail.com.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 12
Tháng này: 7,172
Tất cả: 82,088