VĂN HÓA-XÃ HỘI
Ra mắt câu lạc bộ thơ Đồng quê xã Đại Sơn
25/08/2022 04:35:32

Chiều ngày 24/8/2022 Câu lạc bộ thơ Đồng quê xã Đại Sơn ra mắt, về dự chỉ đạo Hội nghị ở huyện có Đc Đặng Quốc Thước Phó ban đại diện NCT huyện Tứ Kỳ, ở xã có Đc Đoàn Văn Khẩn BT. BCH Đảng bộ cùng các đc lãnh đạo địa phương tham dự Hội nghị

 
 
 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ THƠ ĐỒNG QUÊ XÃ ĐẠI SƠN

 

Điều 1: Tên gọi

 Câu lạc bộ thơ Đồng Quê xã Đại Sơn

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

-  CLB thơ Đồng Quê xã Đại Sơn là tổ chức xã hội của những người đang thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã, có chung sở thích yêu thơ, làm thơ, phổ biến thơ ca trong quần chúng nhân dân. Tự nguyện tham gia nhằm nâng cao hơn đời sống văn hóa tinh thần để sống vui, sống khỏe, sống có ích trên cơ sở dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

 
 
 

-  CLB chịu sự quản lý trực tiếp của Hội NCT xã Đại Sơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương, hoạt động theo quy chế của CLB đã được các thành viên CLB tán thành, và được BCH Hội NCT xã Đại Sơn đồng ý duyệt.

Điều 3: Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1.  CLB thơ Đồng Quê xã Đại Sơn hoạt động trên phạm vi xã Đại Sơn, có quan hệ với các CLB chuyên ngành ở trong và ngoài xã, để giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm.

2.  CLB hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm, phổ biến, tuyên truyền và thể hiện thơ ca góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Điều 4: Nguyên tắc tổ chức hoạt động

1.  CLB thơ Đồng Quê xã Đại Sơn là tổ chức cấp xã, bầu ra Ban Chủ nhiệm CLB với số lượng 6 thành viên. Ban Chủ nhiệm do các thành viên CLB bầu ra, có thời gian hoạt động theo nhiệm kỳ của Hội NCT xã Đại Sơn.

 
 
 

2. Quyền quyết định của CLB là sự thống nhất ý kiến của toàn thể thành viên.

3. Ban Chủ nhiệm CLB thơ Đồng Quê xã Đại Sơn hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.

4. Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm CLB được thông qua theo đa số và phải được nghiêm chỉnh thi hành.

5. Nguyên tắc tổ chức hoạt động: tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai minh bạch, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận.

Điều 5: Quyền hạn của CLB

1. Tuyên truyền mục đích của CLB

2. Được gây quỹ CLB, là đóng góp của các thành viên và các nguồn thu từ tài trợ.

3. Được nhận các nguồn tài trợ hợp lý của các tổ chức, các nhân trong và ngoài xã.

Điều 6: Nhiệm vụ của CLB

1. Chấp hành các quy định của pháp luật, của địa phương có liên quan đến tổ chức hoạt động của CLB.

 
 
 
 

2. Tổ chức hoạt động theo quy chế CLB đã được phê duyệt.

3. Tập hợp, đoàn kết thành viên, tổ chức phối hợp hoạt động giữa các thành viên vì lợi ích chung của CLB. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ.

Điều 7: Thành viên

1. Thành phần: Các cá nhân có chung sở thích yêu thơ, làm thơ, phổ biến thơ ca trog quần chúng nhân dân, sinh sống hợp pháp trên địa bàn xã Đại Sơn, kể cả trong và ngoài Hội NCT.

2. Quyền của thành viên:

- Được tham gia thảo luận quyết định các chủ trương công tác của Câu lạc bộ theo quy định của CLB.

 
 
 
 

- Được giới thiệu thành viên mới

3. Nghĩa vụ của thành viên:

- Chấp hành nội quy, quy chế của CLB.

- Tham gia các hoạt động của CLB, đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác.

Điều 8: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên CLB

- Do thành viên của CLB bầu ra.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tổ chức, triển khai thực hiện quy chế của CLB

+ Quyết định kết nạp thành viên mới

-  Nguyên tắc hoạt động của Ban Chủ nhiệm:

+ Hoạt động theo quy chế của CLB

+ Họp định kỳ 3 tháng 1 lần (có thể họp bất thường khi có yêu cầu đột xuất)

+ Các nghị quyết, quyết định của Ban Chủ nhiệm được thông qua khi có trên 50% tổng số thành viên Ban Chủ nhiệm dự họp biểu quyết tán thành.

 
 
 
 

Điều 9: Tổ chức hoạt động.

CLB sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần, tại các Nhà văn hóa thôn.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế CLB Đồng Quê xã Đại Sơn gồm 10 điều, được thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2022, và có hiệu lực kể từ ngày ký duyệt.

2. Căn cứ quy chế của CLB, Ban Chủ nhiệm CLB thơ Đồng Quê xã Đại Sơn có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế này.

3. Mọi thay đổi của quy chế này đều do các thành viên tham gia thống nhất quyết định.

 
 

 

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2512
Trước & đúng hạn: 2506
Trễ hạn: 6
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 09:14:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: NGUYỄN VĂN TIỆP

Địa chỉ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Điện thoại: 02203748202

Email: vanhoathongtin123@gmail.com.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 12
Tháng này: 7,172
Tất cả: 82,088