TIN TỔNG HỢP KHÁC
Đại hội Công đoàn cơ cở xã Đại Sơn
24/03/2023 08:29:59

Chiều ngày 23/3/2023 Đại hội Công đoàn cơ sở xã Đại Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Đại biểu chính thức được triệu tập về dự đại hội là: 25 đại biểu.

 
 

I- Đại hội được nghe:

- Báo cáo đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023 - 2028 và các ý kiến tham luận của đại biểu Đại hội. Báo cáo Kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022, báo cáo đóng góp ý kiến vào văn kiện ĐH Công đoàn huyện Tứ Kỳ lần thứ X nhiệm kỳ 2023 - 2028.

II. Đại hội đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

1. Thông qua báo cáo trình đại hội của Công đoàn cơ sở xã Đại Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội nhất trí cao với đánh giá về những kết quả đã đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị Quyết đại hội Công đoàn cơ sở xã Đại Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu của CĐCS xã Đại Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028;

3. Đại hội bầu BCH CĐ CS xã Đại Sơn Nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 03 đồng chí để lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội. Đại hội bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Công đoàn huyện Tứ Kỳ gồm 01 đồng chí đảm bảo đúng cơ cấu thành phần theo phân bổ của BTV Liên đoàn lao động huyện Tứ Kỳ.

 
 
 

4. Đại hội giao cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 xây dựng nội dung, chương trình hoạt động để chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu phương hướng nhiệm vụ đại hội đã thông qua:

III. Đại hội nhất trí, biểu quyết một số chỉ tiêu đó là:

1. Phấn đấu hàng năm có từ 70 % cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 03 % cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 03 đồng chí được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

2. Hàng năm Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo UBND xã tổ chức hội nghị CBVCLĐ và đăng ký thi đua trong đoàn viên Công đoàn phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

- 100% gia đình cán bộ đoàn viên công đoàn đăng ký cam kết phấn đấu hàng năm đạt gia đình văn hoá và không có người vi phạm pháp luật về các tệ nạn xã hội.

3. 100% cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng quỹ do BCH Công đoàn phát động.

4. 100% cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động.

 
 
 

6. Hàng năm có từ 70% cán bộ, đoàn viên Công đoàn được học tập, bồi dưỡng kiến thức về trình độ lý luận, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác.

7. 100% đoàn viên nữ công đoàn tham gia phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hàng năm Tổ chức tuyên truyền tới lĩnh vực phụ trách thực hiện về luật hôn nhân, gia đình, KHHGĐ, luật chăm sóc bảo vệ, giáo dục trẻ em.

8. Tiếp thu và kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức .

9. Tổ chức thực hiện công tác tài chính Công đoàn đảm bảo đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai hàng năm trước Công đoàn.

10. 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành Điều lệ Công đoàn, Luật Công đoàn Việt Nam, nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp và nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, tích cực góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

 
 
 

Giao cho BCH CĐCS xã Đại Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện, cấp ủy đảng đơn vị. Hoàn chỉnh lại các báo cáo trên thành các văn bản chính thức của đại hội.

Đại hội hội Công đoàn cơ sở xã Đại Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028 kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn, đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở xã Đại Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần thực hiện nhiệm vụ chinh trị của địa phương.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 1231
Trước & đúng hạn: 1225
Trễ hạn: 6
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 15:32:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: NGUYỄN VĂN TIỆP

Địa chỉ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Điện thoại: 02203748202

Email: vanhoathongtin123@gmail.com.vn

Đang truy cập: 10
Hôm nay: 29
Tháng này: 4,243
Tất cả: 78,633