THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Đại Sơn tiếp tục triển khai công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã, chu kỳ 2022 – 2026
03/11/2021 06:58:20

Chiều ngày 02 tháng 11 năm 2021 UBND xã Đại Sơn tiếp tục triển khai lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dưới sự tham vấn của ngành thuế huyện Tứ Kỳ.

 
 

(daitruyenthanhdaison) -Căn cứ Quyết định số: 441/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND xã Đại Sơn về việc thành lập Ban chỉ đạo lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chu kỳ 2022 - 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc triển khai công tác lập bộ thuế sử dụng đất trên địa bàn huyện Tứ Kỳ chu kỳ 2022 - 2026;

 
 

Căn cứ Quyết định số: 441/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND xã Đại Sơn về việc thành lập Ban chỉ đạo lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chu kỳ 2022 - 2026;

Ban chỉ đạo xã Đại Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã Đại Sơn, chu kỳ 2022 - 2026 như sau:

- Tổ chức triển khai lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐ PNN) chu kỳ 2022 - 2026. Thông qua công tác lập sổ bộ nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế SDĐ PNN đến từng hộ gia đình, cá nhân.

 
 

Đảm bảo dữ liệu thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế được đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng nội dung công tác quản lý thuế, khắc phục tình trạng sai lệch giữa bộ thuế trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) và số liệu thực tế quản lý thu thuế SDĐ PNN trên địa bàn.

Kịp thời phát hiện các trường hợp chưa đưa vào lập bộ và thu thuế SDĐ PNN theo quy định, tránh bỏ sót nguồn thu, đảm bảo sự công bằng xã hội, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

 
 

Tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng thời gian, tiến độ BCĐ huyện yêu cầu. Đảm bảo chính xác thông tin của người nộp thuế và thông tin của các loại đất, vị trí, diện tích, các trường hợp được miễn giảm theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành thuế.

Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, các bộ phận chuyên môn, trưởng, phó các thôn chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2512
Trước & đúng hạn: 2506
Trễ hạn: 6
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 08:36:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: NGUYỄN VĂN TIỆP

Địa chỉ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN - HUYỆN TỨ KỲ

Điện thoại: 02203748202

Email: vanhoathongtin123@gmail.com.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 12
Tháng này: 7,172
Tất cả: 82,088